Product Backlog Bakımı ve Yönetimi

Scrum’da Product Owner’ların, Product Backlog’un bakımını nasıl yapılacağı ile ilgili kesin kurallar yoktur. Product Backlog bakımı farklı yaklaşımlar ile gerçekleştirilebilir. Bu yazının amacı Product Backlog bakımı ile ilgili temel konular üzerinde durmak ve okuyucuya bir kılavuz oluşturmaktır.

Backlog’dan çıkarabilecek itemlar:

Product Owner, öncelikle Product Backlog’un üzerinden geçerek, Backlog’dan çıkarabileceği itemları belirlemelidir. Pek çok Produt Owner Backlog’a hızlıca bir item ekleme alışkanlığına sahiptir ancak eklenen bu itemlar zaman içerisinde gereksiz hale gelebilir.

Düşük değerli ürün özelliklerini Product Backlog’da tutmak bu özelliklere de sıra geleceğini göstermek açısından daha yerinde olacaktır ancak düşük değerli ürün özelliklerinin üretime alınamayacağını düşünülüyorsa bu itemları Product Backlog’dan çıkarmak ve arşivleyip saklamak daha doğru olacaktır.
Eğer Product Backlog’u yönetmek için bir uygulama kullanıyorsanız, o uygulamanın arşivleme özelliğinden faydalanabilirsiniz. Eğer Backlog’unuzu excel üzerinde tutuyorsanız düşük değerli ürün özelliklerini ayrı bir sheetde ya da dosyada tutabilirsiniz.

Product Backlog’un yönetilemeyecek ölçüde büyümesini engellemek:

Backlog temizliğinde dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, Product Backlog’un yönetilemeyecek ölçüde büyümesini engellemek için itemları gruplamaktır. Best practicelere göre Product Backlog item sayısının 100-150 üzerine çıkması yönetiminin zorlaştığını göstermektedir. Itemlar arasındaki ilişkileri, bir Product Backlog item’ının zaten var olup olmadığını görmek zorlaşacak ve mükerrer kayıtlar artacaktır. Backlog itemlarını gruplamak için gereksinim hiyarerşisini kullanabilirsiniz. Gereksinim hiyerarşisinin özet anlatımı aşağıda verilmiştir. Product Backlog, geliştirilecek olan ürünle ilgili bütün gereksinimleri içermektedir. Gereksinimler “Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)” adı verilen formatta yazılmalıdır. Product Backlog taskları içermez. Backlog içerisindeki Story’ler ilgili oldukları diğer Story’lere göre Epic ve Theme bazında gruplanmalıdır.

Gereksinim Hiyerarşisi Grafik Gösterimi - Product Backlog Yönetimi
Gereksinim Hiyerarşisi

Itemların önceliklerinin kontrol edilmesi:

Gereksiz ve düşük öncelikli itemlar çıkarılıp, ilgili itemlar gruplandıktan sonra Backlog itemlarının önceliklerinin kontrol edilmesi gerekir.
Product Backlog içerisindeki bir item’ın önceliğini belirlemek için maliyet,risk,ürün değeri,ekibe sağlayacağı faydalar göz önüne alınmalıdır.

Önceliği en yüksek itemların detaylandırılması:

Bu çalışmalar tamamlanınca son olarak, Product Backlog’un önceliği en yüksek itemlarının ekibin üzerinde çalışması için gerekli olan detayda bilgiyi içerdiğinin kontrol edilmesi gerekir. Yüksek öncelikli itemların her birisinin detaylı analizi olması gerekmemekle birlikte açık noktaların sprint süresince ekiple birlikte kolayca çözülebilecek nitelikte olması gerekir. Çok temel noktalarda netleşmemiş konular var ise bu, o itemın ekibin üzerinde çalışması için yeterli bilgiyi içermediği anlamına gelir. Yüksek öncelikli itemların üzerinde ekibin çalışmasına hazır hale gelebilmesi için Product Owner’ın bu itemlar ile ilgili olarak ekip üyeleriyle kısa görüşmeler yapması itemların feasible olup olmadığının, ekibin hangi detayda bilgiye ihtiyacının olduğunun anlaşılması açısından oldukça faydalı olacaktır.

Suha Selçuk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir