Agile dönüşümler için her duruma ve her kuruma uygun bir reçete ya da çözüm olması olanaksızdır. Çözümlerin kuruma göre değişmesi kaçınılmazdır. Kurumları bir agile metodolojiye uygun hale getirmek için zorlamaktansa, onlara en uygun tarzda Agile metot ve yaklaşımların benimsenmesini sağlamak daha doğru olacaktır.

agile transitionBu nedenle dönüşüm çalışmalarına öncelikle kurum analizi ile başlıyoruz. Kurumun piyasadaki konumu, hedefleri, stratejileri, kültürü, organizasyon yapısı ve sistemi ile birlikte mevcut iş akışlarını inceleyerek dönüşüm için gerekli stratejinin belirlenebilmesi amacıyla gerekli bilgileri topluyoruz. Organizasyonun büyüklüğü, agile yaklaşıma yatkınlığı, değişimi yönetme yetkinliği, yönetimin agile ile ilgili düşünce ve beklentileri, agile dönüşümün amacı ve organizasyon içerisinde etkilediği alan bu aşamada cevaplamaya çalıştığımız sorulardan bir kaçıdır. Tüm süreçlerde olduğu gibi analiz çalışmasında da kurum ile birlikte ilerliyoruz. Stratejisinin belirlenmesinde ve dönüşümün yönetilmesinde görev alacak bir takımı birlikte oluşturuyoruz.

Analiz aşamasından sonra dönüşüm stratejisinin belirlenmesi aşamasına geçiyoruz. Agile dönüşümlerde farklı stratejiler önerilmekle beraber, her şirketin ve her takımın dönüşüm yolculuğunun kendisine özgü olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle oluşturucağımız dönüşüm stratejisi pilot agile takım ya da takımlarıyla mı dönüşümün başlayacağı, yoksa tüm çalışanların eğitimi ile birlikte toplu bir geçişin öncelikle planlamasının mı yapılacağı, alınacak eğitimlerin içeriği, hangi takımda hangi agile metodolojinin uygulacağını bu aşamada belirliyoruz. Dönüşüm için gerekli eğitimler ve bu eğitimleri alacak takım üyeleri, gerekli pozisyonların kimler ile doldurulacağı, dönüşüm başlangıç tarihi, organizasyonel bir değişiklik gerekiyor ise alınacak aksiyonlar ve IK süreçli ile ilgili olası değişiklikler bu süreçte belirleniyor.

how-i-led-6-r_d-groups-through-an-agile-transitionDönüşüm backlog’unun hazırlanması da aslında stratejinin belirlenmesi ile birlikte ilerleyen bir süreç olarak devam ediyor. Strateji netleşip tüm dönüşüm takımının üzerinde uzlaşması ve yönetim desteğinin alınması ile birlikte artık dönüşüm başlangıç tarihimiz ve gereksinimlerimiz de hazır hale gelmiş oluyor. Bundan sonraki aşamamız dönüşüm ekibimizin Product Owner’ı tarafından backlog’un hazır hale getirilmesi. Dönüşüm ekibimizin çoğunlukla Scrum yaptığını ve sprintler dahilinde çıktılar üreterek dönüşüme başladığını da burada belirtmemiz gerekir.

Bir sonraki aşamamız ise, dönüşümü yönetecek Scrum ekibi tarafından belirlen strateji çerçevesinde dönüşüme başlayacak takımların, başlangıç tarihlerinden önce gerekli eğitimlerinin verilmesi olacaktır. Dönüşümü yönetecek ekibin de dönüşüme başlamadan önce gerekli eğitimleri alması sürecin olmaz ise olmazlarından bir tanesidir. Eğitimin amacı kurum çalışanlarının dönüşüm amaç ve yöntemleri hakkında bilgilenmesinin ötesinde agile yaklaşımı anlayabilmeleri temel kavramları öğrenmeleri ve değişim boyunca uygulanacak çerçeve ya da metotlar hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Tüm çalışanların zaman içerisinde bilgi düzeylerinin ve yaklaşımlarının dönüşüme hazır hale gelmiş olması gerekir.

← Danışmanlık Hizmetlerimiz