Agile, belirsiz bir ortamda dahi başarılı olabilmek için değişime karşılık verebilme ve geliştirme yapabilme esnekliği, kapasitesi ve yeteneğidir.

Agile,

 • Değişime hızlı karşılık verebilmeyi
 • Kendi kendisine organize olabilen ve çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturabilmeyi
 • Projelerin bir bütün olarak bitmesini beklemek yerine projeleri değer üreten ve test edilebilir parçalar halinde pazara çıkmayı
 • Teslim edilen her proje parçasından kaliteden ödün vermemeyi
 • Müşteri için değer üretmeye odaklanmayı
 • Çalışanların mutluluğunu arttırmayı
 • Sürekli gelişen ve tüm bunları bir yaklaşım ve hareket biçimi olarak benimsemiş bir kültür oluşturmayı
 • İletişimin arttırılmasını ve şeffaflığı

temel alan bir yaklaşım biçimidir. Çeviklik ancak pratikle kazanılabilen bir beceri, yaklaşım ve kültür olarak ifade edilebilir.

Agile yazılım geliştirme, Agile Manifesto’da vurgulanan değer ve prensipleri baz alarak bir dizi metot ve uygulamayı altında toplayan bir şemsiyedir.

 

Temel Agile Eğitimi için sizi arayalım

Agile Değerler

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu:

Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını
uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz.
Bu çalışmaların sonucunda:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye

değer vermeye kanaat getirdik. Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte,sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

Kent Beck

Mike Beedle

Arie van Bennekum

Alistair Cockburn

Ward Cunningham

Martin Fowler

James Grenning

Jim Highsmith

Andrew Hunt

Ron Jeffries

Jon Kern

Brian Marick

Robert C. Martin

Steve Mellor

Ken Schwaber

Jeff Sutherland

Dave Thomas

Neden Agile ?

The Standish Group’un 2015 yılında 10.000’in üzerinde projenin takibi ile oluşturulan Chaos Report’una göre Agile metodolojiler ile ilerlenilen yazılım projeleri %9 oranında başarısızlık ile sonuçlanırken, waterfall ile yönetilen projeler ise %29 oranında başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1Resolution Agile Waterfall

Aynı raporda projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının başlıca nedenleri şu şekilde sıralanmıştır:

 • Belirsiz/Tamamlanmamış gereksinimler
 • Kullanıcının projeye dahil edilmemesi
 • Kaynak yetersizliği
 • Gerçekçi olmayan beklentiler
 • Yönetim desteğinin olmaması
 • Değişen gereksinimler

Günümüz dünyası gereksinimleri hızlı değişmektedir, teknoloji değişir,müşteri değişir, piyasa koşulları değişir, gereksinimler değişir, finansal durum değişir, rakipler değişir… özetle her şey değişir.

Bu nedenle Agile Manifesto’da bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermenin daha önemli ve öncelikli olduğu vurgulanmıştır.

Agile yaklaşımlar uygulandığında değişime hızlı karşılık verebilmenin yanı sıra, iteratif yaklaşımı nedeniyle risklerin erken görülebilmesi kaliteyi arttırır ve pazara çıkış süresini kısaltır. Sonuç olarak projenin üretkenliği artar.