Agile takımlarının kendilerine özgü dinamikleri ve değişkenleri vardır. Her takımın geriye dönük değerlendirmesi ve geliştirebileceği noktalar ve gelişim noktalarının öncelikleri farklıdır. Takımları inceliyoruz ve onların gelişiminin kendi kendilerine organize olarak kendileri tarafından ilerletilmesi önündeki engelleri tespit edebilecekleri farkındalığı kazanmalarına rehberlik ediyoruz.

ID-10081250

Takımın ve her takım üyesinin agile pratikleri nasıl uyguladıkları, eksikleri, gelişim noktaları, metrikleri, Scrum Master’ın gelişim noktalarının belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin planlanarak takıma verilmesi bu hizmetimiz içerisindeki faaliyetlerimizden bazılarıdır.

Takımın teknik gelişimlerini de izlemek ve desteklemek amacıyla agile mühendislik pratiklerinin ne kadar uygulandığı ve takıma değer katabilecek pratiklerin neler olduğunun belirlenip, bu pratiklerin hayata geçirilebilmesi için gerekli aksiyonların da çıkarılması takım danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerimizdendir.

Özetle agile takım danışmanlığı hizmetimiz ile takımların bulunduğu konumdan, ulaşmak istedikleri agile seviyeye gelmeleri için gerekli aksiyonların çıkarılıp hayata geçirilmesi olarak tanımlanabilir.

← Danışmanlık Hizmetlerimiz