lean agile Lean ile ilgili kavramların sıkça karıştırılması ya da hatalı kullanılması nedeniyle öncelikle lean kavramının kökeni ve anlamı üzerinde durmak faydalı olacaktır.

Lean prensiplerinin kökeni lean (yalın) üretimden gelmektedir ve üretim (‘just-in-time production’) olarak da bilinen lean üretimin öncüsü Toyota’dır.

Lean üretim bir proses yönetimi felsefesidir ve Toyoto tarafından araba üretimi yaklaşımlarında kullanılmıştır. Kısa kullanımıyla lean, “lean üretim” felsefesinden gelmektedir ve orijini Toyota Üretim Sistemi’dir.

Lean yazılım geliştirme ise Tom and Mary Poppenieck tarafından kaleme alınmış bir kitap ile lean prensiplerinin yazılım geliştirmeye uyarlanmasını temel almıştır.

Lean’in temel prensiplerine geçmeden önce lean startup kitabına da değinmekte fayda var çünkü lean kavramı sektörde çoğunlukla lean startup’dan ibaret sayılıyor.

Lean startup 2009 yılında Eric Ries tarafından geliştirilmiştir. Lean startup, lean üretim felsefesine dayanmaktadır.

Lean Nedir?

Lean’de temel fikir müşteriye sunulan değeri arttırırken israfı (waste) azaltmaktır. Bir başka ifadeyle, daha az kaynak ile daha çok değer üretmektir. Lean bir organizasyon, müşterinin değerini anlayan ve proseslerine bu değeri arttırmak için odaklanan bir yapıya sahip olmalıdır.

Lean bir maliyet azaltma programı ya da tekniği değil, tüm organizasyon için israfı azaltmaya,müşteri için değer üretmeye ve sürekli gelişmeye odaklanan bir yaklaşım biçimidir. Lean yaklaşımın temelinde insana saygı ve sürekli gelişme (kaizen) vardır.

İsraf (Waste) Nedir ?

En özet anlatımıyla israf, müşteri için değer kazandırmayan herhangi bir şeydir. Müşteri için değer üretmeyen her şey organizasyon için maliyet üretmeye devam ettiği için Lean’de israf olarak nitelendirilmiştir.

İsraf 3 ana şekilde ortaya çıkar .

  • Muda Aynı zamanda 7 israf (waste) tipi olarak da bilinir. Müşteri için değer yaratmayan bilakis kaynakları harcayan herhangi bir eylemin adıdır. Bu israfların ana kategorileri;

csm_MudaMuraMuri_588008cde6bekleme, hata/onarım, atıl fazla üretim, gerekenden/ihtiyaçtan fazla işlem yapma, fazla/az taşıma, fazla stok ve gereksiz harekettir.

  • Muri Makina, ekipman ve insana kapasitesinin üzerinde iş yüklemek olarak tanımlanır.
  • Mura Üretim planlaması ve üretim miktarının düzenli olmadığı, geçici olarak yükselip alçalarak dalgalanmaların oluşması durumuna denir.

İsrafı ortadan kaldırmak için kullanılacak araçları (Kaizen,5S,Kanban) da tanımlayan Lean sadece üretim alanında değil bütün işletmelerde ve organizasyonun bütününde uygulanabilecek, markete çıkış süresini hızlandıran, kaliteyi arttıran ve müşteri için değer üretmeye odaklanan bir yaklaşımdır.