Bu doküman Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından geliştirilmiş olan Scrum Kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Dokümanın amacı scrum kılavuzunu rahat okunabilir kılmak ve akılda kalıcılığını arttırmaktır.